Guide till Runriket
Stockholmregionen är världens runstenstätaste bygd. I besöksområdet Runriket i Vallentuna och Täby kan man göra en djupdykning in i runstenarnas historia. 

Boken Guide till Runriket ger möjlighet att själv ge sig ut och upptäcka Runriket och de spännande historiska platserna runt Vallentunasjön under vägledning av erfarna arkeologer. Boken innehåller såväl allmänna texter om runstenarna och deras tid, som mer specifika guider till de olika besöksmålen. Här berättas ingående om liv och död i Mälarområdet för 1 000 år sedan, om långväga resor, släktallianser och storvulna maktanspråk.

Det är en berättelse om ett samhälle på väg att förändras – om människor som är på väg att ta klivet in i en ny tid, med en ny tro och nya idéer om hur världen borde vara ordnad.

Lars Andersson är arkelog och verksam vid Stockholms läns museum. Rune Edberg är fil.dr i arkeologi, författare och journalist.

Lars Andersson & Rune Edberg:
Guide till Runriket
Stockholms läns museum
Utkom 2012
Publicerad den 24 mars 2013
Sök:
Boken Norrköpings gatunamn
Bokus - historia & arkeologi
Kelkoo - jämför priser på böcker
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

LensWay - billiga linser
Payson - betala tryggt
STS Alpresor
Tidningar om historia & vetenskap