Världens äldsta tvåvedsbåge funnen i Uppland
Världens äldsta tvåvedsbåge har påträffats i Gräsbo i Uppland. Fyndet gjordes vid en arkeologisk undersökning inför ett kraftledningsbygge mellan Hamra i Uppland och Stackbo i Gästrikland. Pilbågen daterats till cirka 3500 f.Kr. och är det numera äldsta funna exemplaret i världen.

Ur leravlagringarna i en forntida havsvik/sjö, numera grässlätt, grävde arkeologer från Riksantikvarieämbetet UV Mitt under februari fram ett välbevarat träföremål som visade sig vara del av en pilbåge. Det rör sig om ryggskenan till en så kallad tvåvedsbåge. Tvåvedsbågarna stod för ett teknologiskt språng och kan sägas vara föregångare till moderna kompositbågar. Denna typ av pilbågar var under historisk tid vanliga inom samiska miljöer och dateras oftast till vikingatid eller yngre perioder.

Nu har fyndet från Gräsbo daterats till cirka 3500 f.Kr. och är därmed det äldsta i världen i sitt slag.

– Sedan tidigare var det äldsta fyndet i Norden av detta slag en båge från Paltamo i Finland daterad till ca 300 f.Kr. och det äldsta i världen en båge från Korekom i Japan daterad till ca 2600 f. Kr., berättar Nicklas Björck, arkeolog vid Riksantikvarieämbetet och som deltar i utgrävningen.

Läs mer på UV-bloggen
Publicerad den 23 april 2012
Sök:
Boken Norrköpings gatunamn
Bokus - historia & arkeologi
Kelkoo - jämför priser på böcker
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

LensWay - billiga linser
Payson - betala tryggt
STS Alpresor
Tidningar om historia & vetenskap