Arkiv och bibliotek ska få digitalisera herrelösa verk
Regeringen vill göra det enklare för arkiv och bibliotek med flera att digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar.

Mycket av det material som finns i samlingarna hos kulturarvsinstitutioner som museer, arkiv och bibliotek skyddas av upphovsrätt. För att kunna använda sådant material krävs tillstånd från upphovsmannen. Ofta är det inte möjligt att få ett sådant tillstånd, eftersom upphovsmannen är okänd eller av annan anledning inte kan lokaliseras.

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag som ska underlätta digitalisering och förmedling av sådana herrelösa verk.

Genom en ny inskränkning i upphovsrätten ges kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer samt radio- och TV-företag med ett public service-uppdrag möjlighet att digitalisera verk som anses herrelösa och tillhandahålla dem på begäran, till exempel via internet. Bestämmelserna har sin bakgrund i ett EU-direktiv.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 oktober 2014.
Publicerad den 9 mars 2014
Sök:
Boken Norrköpings gatunamn
Bokus - historia & arkeologi
Kelkoo - jämför priser på böcker
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

LensWay - billiga linser
Payson - betala tryggt
STS Alpresor
Tidningar om historia & vetenskap